Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Penyakit Kelapa Sawit

Jenis-jenis penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit, ialah : 1. Penyakit tajuk (Crown disease) 2. Penyakit bau pupus (Spear rot disease) 3. Penyakit bau tandan (Bunch rot) 4. Penyakit bau pangkal batang (Ganoderma sp) PENYAKIT TAJUK (Crown disease) Penyakit tajuk umumnya dijumpai pada tanaman muda berumur 1-4 tahun di lapangan. Penyakit bersifat genetis dan akan sembuh dengan sendirinya. Penyebab penyakit belum diketahui secara pasti. Penyakit akan mengakibatkan terlambatnya tanaman memasuki periode generatif selama beberapa bulan. Gejala serangan : 1. Munculnya pelepah daun yang tidak membuka tepat dan bengkok pada pertengahannya dimana bawah umur daun terputus-putus 2. Pada penggalan yang bengkok sering pelepah membusuk disebabkan oleh jamur sekunder menyerupai Fusarium sp., Phytophthora sp Usaha untuk menekan serangan penyakit : 1. Bibit yang terkena penyakit tidak perlu dibawa ke lapangan dan dimusnahkan. 2. Pemangkasan pelepah sakit untuk mengurangi serangan penyakit. PENYAKIT BUSUK PUPUS (Spear rot disease) Penyakit ditemukan menyerang tanaman muda menghasilkan berumur lebih dari lima tahun. Penyebab penyakit belum diketahui dengan pasti, tetapi dari jaringan sakit yang diisolasi ditemukan : jamur Marasmius sp, Penicilium sp, Curvularia sp, Thielaviopsis serta basil Erwinia sp. SELENGKAPNYA