Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Membedakan Burung Parkit Jantan Dan Betina

Membedakan Burung Parkit Jantan dan Betina

Satu cara penunjang keberhasilan burung parkit ialah ketelitian didalam membedakan jenis kelamin burung parkit (sexing). Kebiasaan saling loloh atau saling bertukar masakan yang seolah-olah percumbuan juga dilakukan parkit sesama jenis berkelamin jantan.

Jadi jangan dijadikan acuhan jika ada sepasang burung parkit yang 'kelihatan mesra' dipastikan sepasang kekasih. Nah disinilah perlu pengetahuan atau teknik membedakan jenis kelamin burung parkit secara sederhana.


Burung parkit jantan memiliki ciri yang sangat terang pada tonjolan hidungnya yang berwarna biru. Sedangkan sang betina cenderung berwarna putih semu. Yang jadi duduk kasus ialah jika burung parkit tersebut masih tergolong sangat muda atau masih anakan, kadang warna biru pada hidung tidak begitu jelas. Tanda kebiruan pada hidung parkit jantan terlihat terang pada parkit dewasa. (lihat gambar parkit diatas: tampak terang warna biru pada bab hidungnya, kemudian bandingkan dengan gambar warna hidung parkit di bawahnya)