Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cara Budidaya Tanaman Tembakau

Cara Budidaya Tanaman Tembakau


Penanaman dan penggunaan tembakau di Indonesia sudah dikenal semenjak jaman dulu. Komoditi tembakau mempunyai peranan yang cukup penting, tembakau bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi para petani, para pengusaha rokok beserta karyawannya. tetapi tembakau juga sebagai salah satu sumber pendapatan  bagi Negara. Tanaman Tembakau merupakan tumbuhan semusim, tetapi di dunia pertanian termasuk dalam golongan tumbuhan perkebunan dan bukan termasuk dalam golongan tumbuhan pangan. Tembakau (daunnya) dipakai sebagai materi pokok dalam pembuatan rokok.

Usaha Pertanian tembakau merupakan perjuangan padat karya. Meskipun luas areal perkebunan tembakau di Indonesia diperkirakan hanya sekitar 207.020 hektar, namun kalau dibandingkan dengan pertanian padi, pertanian tembakau memerlukan tenaga kerja hampir tiga kali lipat daripada petani padi. Seperti juga dalam acara pertanian lainnya, untuk mendapatkan produksi tembakau dengan mutu yang baik, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. Selain faktor tanah, iklim, pemupukan dan cara panen. Nicotiana tobacum dibudidayakan umumnya alasannya mempunyai arti ekonomi penting. Spesies yang sering dibudidayakan adalah Nicotiana tobacum dan Nicotiana rustika. 


# Nicotiana tobacum, daun mahkota bunganya mempunyai warna merah muda hingga merah, mahkota bunga berbentuk terompet panjang, habitusnya piramidal, daunnya berbentuk oval/lonjong dan pada ujungnya runcing, kedudukan daun pada batang tegak, tingginya sekitar 1,2 m. 

# Nicotiana rustika, daun mahkota bunganya berwarna kuning, bentuk mahkota bunga ibarat terompet berukuran pendek dan sedikit bergelombang, habitusnya silindris, bentuk daun lingkaran yang pada ujungnya tumpul, kedudukan daun pada batang agak terkulai.Sistematika tumbuhan tembakau :
Klass : Dicotyledonaea
Ordo : Personatae
Famili : Solanaceae
Sub Famili : Nicotianae
Genus : Nicotianae
Spesies :Nicotiana tabacum L.

Akar
Tanaman tembakau merupakan tumbuhan berakar tunggang yang tumbuh tegak ke sentra bumi. Akar tunggangnya sanggup menembus tanah kedalaman 50- 75 cm, sedangkan akar serabutnya menyebar ke samping. Selain itu, tumbuhan tembakau juga mempunyai bulu-bulu akar. perakaran akan berkembang dengan baik kalau pohon tembakau di tanam pada tanah yang gembur, gampang menyerap air,dan subur.

Batang
Tanaman Tembakau mempunyai bentuk batang agak bulat, agak lunak tetapi kuat, makin ke ujung, makin kecil. Ruas-ruas batang mengalami penebalan yang ditumbuhi daun, batang tanaman bercabang atau sedikit bercabang. Pada setiap ruas batang selain ditumbuhi daun, juga ditumbuhi tunas ketiak daun, diameter batang sekitar 5 cm.

Daun
Daun tumbuhan tembakau berbentuk lingkaran lonjong (oval) atau bulat, tergantung pada varietasnya. Daun yang berbentuk lingkaran lonjong ujungnya meruncing, sedangkan yang berbentuk bulat, ujungnya tumpul. Daun mempunyai tulang-tulang menyirip, cuilan tepi daun agak bergelombang dan licin. Lapisan atas daun terdiri atas lapisan palisade parenchyma dan spongy parenchyma pada cuilan bawah. Jumlah daun dalam satu tumbuhan sekitar 28- 32 helai

SYARAT TUMBUH Tembakau

Iklim
Tanaman tembakau pada umumnya tidak menghendaki iklim yang kering ataupun iklim yang sangat basah. Angin kencang yang sering melanda lokasi tumbuhan tembakau sanggup merusak tumbuhan (tanaman roboh) dan juga besar lengan berkuasa terhadap mengering dan mengerasnya tanah yang sanggup mengakibatkan berkurangnya kandungan oksigen di dalam tanah. Untuk tumbuhan tembakau dataran rendah, curah hujan rata-rata 2.000 mm/tahun, sedangkan untuk tembakau dataran tinggi, curah hujan ratarata 1.500-3.500 mm/tahun. 

Penyinaran cahaya matahari yang kurang sanggup mengakibatkan pertumbuhan tumbuhan kurang baik sehingga produktivitasnya rendah. Oleh alasannya itu lokasi untuk tumbuhan tembakau sebaiknya dipilih di daerah terbuka dan waktu tanam diadaptasi dengan jenisnya.
Suhu udara yang cocok untuk pertumbuhan tumbuhan tembakau berkisar antara 21-32,30 C. Tanaman tembakau sanggup tumbuh pada dataran rendah ataupun di dataran tinggi bergantung pada varietasnya. Ketinggian daerah yang paling cocok untuk pertumbuhan tanaman tembakau yakni 0 - 900 mdpl.